PODRajaTanpaingan2

 

ᮛᮏ ᮒᮔ᮪ᮕᮄᮍᮔ᮪
ᮏᮩᮀ ᮓᮧᮍᮦᮀ-ᮓᮧᮍᮦᮀ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ ᮠᮩᮘᮩᮜ᮪ ᮜᮤᮃᮔ᮪ᮔ

(Raja Tanpaingan jeung Dongéng-dongéng Sunda Heubeul Lianna)
14,5 x 21 cm; 152 kaca; ISBN: 978-602-53826-0-4

Rp 50.000*

*teu acan kalebet ongkos kirim

Sapuluh dongéng Sunda anu dipidangkeun dina ieu buku téh kungsi medal taun 1911 dina Pariboga: Salawe Dongeng-dongeng Soenda nu diusahakeun ku C.M. Pleyte. Ditulisna ku aksara Latén. Ari dina ieu wedalan anyar, eusina ngahaja dipidangkeun ku aksara Sunda baku. Iwal pikeun ngawanohkeun deui dongéng-dongéng Sunda heubeul, ogé minangka pangedeudeul bahan bacaan pangajaran aksara Sunda baku di sakola. Ieu buku dilengkepan ku pituduh maca aksara Sunda.

Hasil citak buku Raja Tanpaingan

Ka para wargi anu minat ngagaduhan ieu buku, mangga tiasa mesen heula (pre order). Jirangan kadua dibuka kanggo minimal 50 eksemplar ti kaping 15-29 Januari 2019. Buku baris dicitak upami tos nyumponan kuota. Dikintunkeunana minggu kadua sasih Februari 2019.

Cara mesen:

  1. Ngeusian formulir http://bit.ly/POD_RajaTanpaingan2.
  2. Waragad dikintun (transfer) ka Bank Mandiri 900-00-2728892-8 a.n. Ilham Nurwansah.
  3. Konfirmasi transfer via Whatsapp 085720091015, atanapi email info@kairaga.com.

Status Jumlah Pesanan & status pembayaran
 

Kairaga.com © 2018 Frontier Theme