Facebook-an Maké Basa Sunda

Ku Ilham Nurwansah

Éta nu kaunggel dina jejer ieu tulisan téh mangrupa salahsahiji éksprési dina poster ti para mahasiswa jurusan Basa jeung Sastra Sunda UPI nalika aksi damai helaran ngurilingan kampus. Éta kagiatan téh aya dina sajeroning rangkéan acara miéling Poé Basa Indung Internasional 2010 (international mother tongue day). Sakumna mahasiswa ti Jurusan Pendidikan Basa jeung Sastra Daerah (baca: Sunda) UPI, ngayakeun aksi turun ka jalan mangrupa helaran bari mawa poster nu eusina slogan-slogan pikeun maké basa Sunda dina sagala widang kahirupan boh pagaulan, pagawéan, média jrrd. di lingkungan kampus Bumi Siliwangi. Sasaran utamana nyaéta kaum nonoman anu kiwari katara geus rada éra maké basa Sunda, kitu sotéh alatan réa katingal jeung kapireng dina gaul sapopoéna. Najan kitu, para kolot jeung nu miboga rasa “rumasa urang Sunda” tangtu boga tanggungjawab nu gedé sangkan teu mopohokeun basa Sunda jeung ngajarkeun deui basa Sunda ka barudakna.

Dina aksina, mahasiswa Sunda nu kabeungkeut dina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda téh umajak ka sakumna pangeusi kampus UPI boh mahasiswa boh pagawé boh dosén jsté. pikeun mikareueus jeung maké basa indungna, hartina, pikeun urang Sunda nya maké basa Sunda dina sapopoéna, urang Batak nya ku basa Batakna, Jawa ku Jawana, jeung kitu satuluyna. Lian ti éta, dina helaran anu diluluguan ku Kang Dadang Nasuha, pupuhu BEM HIMA Pensatrada ieu téh direuah-reuah ku tatabeuhan waditra Sunda kayaning keprak, kendang, calung, kenong, kempul jrrd. ogé mawa kukudaan (kuda lumping) minangka éksprési kareueus hususna kana budaya Sunda jeung umumna kana budaya nasional. Hal ieu anu matak bisa ngirut perhatian sing saha nu ningal ieu aksi. Ungal dina sela orasi diwuwuhan ku atraksi kayaning kukudaan, jajangkungan, oray-orayan, pérépét jéngkol jeung rupa-rupa kaulinan barudak lembur anu kiwari méh ilang kalindih ku kaulinan éléktronik.

Kagiatan ieu dirojong pinuh ku perangkat pingpinan Jurusan Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda, nyatana dina ieu kagiatan téh dibarengan ku ibu Dr. Hj. Nunuy Nurjanah, M.Pd., sekretaris JPBD ti awal nepi ka ahir. Aksi helaran damé nu leuwih gedé baris diayakeun tanggal 21 Pébruari 2010, pas poé basa Indung pisan di jalan-jalan utama kota Bandung kalawan nyokot ruteu ti mimiti BIP nepi ka Gedung Saté. Mugia ieu kagiatan téh matak ngahudang deui masarakat Sunda hususna jeung masarakat sélér lian nu mibanda basa indungna séwang-séwangan pikeun maké basana kalawan dibarengan ku rasa reueus.**iNs

“Basa téh cicirén bangsa, mun ilang basana, tumpur bangsana”
Hurip Basa Sunda!

Updated: 18 Februari 2010 — 20:58

12 Comments

Add a Comment
 1. Kawitna sim kuring teh heuheureuyan dina FB ngadegkeun grup Salakanagara 6 sasih anu kalangkung. Tujuanana mancing, utamana ngeunaan sajarah Sunda.Ih, geuningan rea anu kataji, sanes urang Sunda wae, urang sebrang oge sueur. Dug tepi ka kiwari anggota Salakanagara tos 4.500 langkung.
  Di Fb sim kuring Fauzi Salaka, dicobi ngalebetkeun palajaran basa Sunda….ieu oge seueur anu kataji utamana Sunda entragan anyar. Alhamdullilah,geuning nyaraah keneh kana basa turunan karuhun sok sanajan sim kuring sanes linguistik ngan nyuprih tina buku2,anu disangki ku para wargi di fb mah siga we sim kuring teh ahli.
  Ieu kahayang teh dihualkeun ku kahariwang nempo kanyataan kahirupan basa Sunda sasatna geus kari tulang talengna. Nu kacida matak nyerina, sunda entragan anyar boh barudak boh rumaja, geus meh kaleungitan tatak rama dina hirupkumbuh sapopoe. Ku kitu tea mah kaharti, sabab tatakrama ngancik dina basa, ari basana (Sunda) hirup teu neut paeh teu hos nguriang di tanah angar.

  Mudah-mudahan ku ayana grup-grup Sunda di FB sing jadi kareueus, tur numbal papagon leungit basana leungit bangsana tea. Dina harti basa jeung etnis Sunda angger ngalagena dina peta Bhineka Tunggal Ika Nusantara.

  Pamungkas, sim kuring ngarojong pisan aya kagiatan barudak UPI ngeunaan Sunda……………Hatur nuhun anu nyaraah ka Sunda………….cag

  Fauzi Salaka

 2. Tjetjep Kustijana

  Ngiringan….

 3. demi ngarojong “Facebook-an Maké Basa Sunda”, sim kuring nyayogikeun javascript kanggo “nyundakeun”, dina hal ieu mah Facebook, mangga linggih di http://sarwasunda.blogspot.com/2010/06/facebook-basa-sunda.html . Eta skrip tiasa diropea deui pikeun ngarobah atawa ngaganti upamana wae tulisnan…

  Notify me of follow-up comments via email
  Notify me of new posts via email

  di handap, ku cara diseselkeun kana wijet ramatloka

  1. sae pisan. . .nuhun informasina. . .:)

 4. hatur nuhun, mohon ijin untuk ditampilkan di http://sunda.upi.edu

  1. Mangga. Abdi ge ti jurusan basa Sunda UPI.

 5. Ham, saksénan, ti danget ieu, simkuring bakal “istiqomah” nglestantunaken basa sunda dina widang-widang eksklusif samodél élmu-élmu teknologi, komunikasi praktis tur sajabana, pokona anu can aya kupasannana na bahasa Indonesia. Sangkan naon? Sangkan jalma-jalma ngarora téh ngalirik deui kana ieu basa nu panggggggéndahna tur pangmanisna saalam dunya! Amin! Du’akeun! Najan simkuring teu ngalarap bangku kuliah kawas silaing anjeun ogé, tong salah, kapedulian kana basa Sunda moal pernah luntur tur lapur tina jiwa jeung raga.

  Salam sohib!
  Aris.,

  1. sippppppppppppppppppppppppppppp. sami2, sok lah urang pada-pada silih dukung.
   urang lahir di tanah Sunda, gede di tanah Sunda, nyuprih pangarti di tanah Sunda.
   piraku teu maliré ka Sunda!!!!!?
   teu masalah ari status sakolah mah, nu penting aya kapadulian kana budaya karuhun urang,
   sok ah sumanget lur!!!!
   🙂

 6. hatur nuhun informasina kang,,,,simkuring urang sunda tapi teu ngartos bahasa sunda…. ieu blog alus pisan.

  1. sami-sami mugia tiasa mangpaat. numawi urang sami-sami diajar basa sunda sareng kabuyanaanana nu luhung.
   nuhun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *