PODRajaTanpaingan

 

ᮛᮏ ᮒᮔ᮪ᮕᮄᮍᮔ᮪
ᮏᮩᮀ ᮓᮧᮍᮦᮀ-ᮓᮧᮍᮦᮀ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ ᮠᮩᮘᮩᮜ᮪ ᮜᮤᮃᮔ᮪ᮔ

(Raja Tanpaingan jeung Dongéng-dongéng Sunda Heubeul Lianna)
14,5 x 21 cm; 144 kaca

Rp 50.000

Salapan dongéng Sunda anu dipidangkeun dina ieu buku téh kungsi medal taun 1911 dina Pariboga: Salawe Dongeng-dongeng Soenda nu diusahakeun ku C.M. Pleyte. Ditulisna ku aksara Latén. Ari dina ieu wedalan anyar, eusina ngahaja dipidangkeun ku aksara Sunda baku. Iwal pikeun ngawanohkeun deui dongéng-dongéng Sunda heubeul, ogé minangka pangedeudeul bahan bacaan pangajaran aksara Sunda baku di sakola.

Ka para wargi anu minat ngagaduhan ieu buku, mangga tiasa mesen heula (pre order). Jirangan kahiji dibuka kanggo 50 eksemplar ti kaping 20-30 Desember 2018. Buku baris dicitak upami tos nyumponan kuota. Dikintunkeunana minggu kadua sasih Januari 2018.

Cara mesen:

  1. Ngeusian formulir http://bit.ly/POD_RajaTanpaingan1.
  2. Waragad dikintun (transfer) ka Bank Mandiri 900-00-2728892-8 a.n. Ilham Nurwansah.
  3. Konfirmasi transfer via Whatsapp 085720091015, atanapi email info@kairaga.com.

Status Jumlah Pesanan & konfirmasi pembayaran