Kategori: Review Buku dan Penelitian

Wirid Nur Muhammad

Satutas panalungtikan naskah Carita Waruga Guru ku Pleyte dina artikelna De Patapaan Adjar Soeka Resi (1913), urang kudu ngadagoan rada lila saméméh hasil panalungtikan anyar kana naskah-naskah Islam Sunda Kuna.Kakara dina taun 2004, Undang Ahmad Darsa nerbitkeun téks Bacaan Solat (tina kropak 421), nu digurat dina daun lontar bari aksarana Sunda Kuna. Satuluyna, téks Mantra […]

Tutur Bwana dan Empat Mantra Sunda Kuna

JUDUL: Tutur Bwana dan Empat Mantra Sunda KunaPENYUNTING: Tien Wartini, Ruhaliah, Rahmat Sopian, Mamat Ruhimat, Aditia GunawanKata Pengantar oleh Ajip RosidiPENERBIT: Perpustakaan Nasional RI dan Pusat Studi SundaTAHUN TERBIT: 2010 Dalam buku disajikan teks Sunda Kuna Tutur Bwana dan empat Mantra Sunda Kuna. Teks prosa “Tutur Bwana” (kropak 620) mengisahkan Sang Kalasakti (sebagai wujud keburukan), […]

Cerita Dari Gedung Arca

Buku ini saya beli dari Kantor Penerbit Komunitas Bambu yang terletak di Beji Timur, Depok. Tempatnya cukup ‘tersembunyi’, sehingga, menurut pegawainya, saya bukan orang yang pertama kali tersesat untuk sampai ke sana. Buku “Cerita dari Gedung Arca” ini ditulis oleh Wahyono Wartowikrido, pensiunan pegawai Museum Pusat dan diberi pengantar oleh S.J.H Damais, sahabatnya. Ketertarikan saya […]

Pulung Karaton Pajajaran

Pusat Studi Sunda (PSS) kembali menerbitkan buku ‘Seri Sundalana’ terbarunya. Pada edisi ke-8 kali ini, tersaji dua telaah karya dua intelektual Sunda yang berkaitan dengan sejarah masyarakat Sunda. Selain itu, seperti biasa, disajikan pula transkrip dan terjemahan naskah Sunda Kuna yang kali ini diusahakan oleh dua peneliti muda, Aditia Gunawan dan Agung Kriswanto. Kedua telaah […]

Naskah Sunda Koleksi Perpusnas Yang Sudah Ditangani

Di Bawah ini adalah tabel Daftar penelitian-penelitian naskah Sunda Koleksi Perpustakaan Nasional RI berdasarkan Sumber Direktori Naskah Nusantara suntingan Edi S. Ekadjati. Data ini saya kira dibutuhkan agar tidak terjadi ketumpangtindihan dalam proses garapan penelitian naskah Sunda juga sejauh mana naskah tersebut digarap. Lebih jauhnya untuk mempermudah dan memberi jalan kepada para peneliti di kemudian […]

Sanghyang Hayu: Kajian Filologi Naskah Bahasa Jawa Kuno di Sunda pada Abad XVI

Panalungtikan ku: Undang A. Darsa Ieu panalungtikan téh mangrupa tésis Undang A. Darsa. Dina ieu panalungtikan, naskah nu ditalungtik téh aya tilu naskah, mangrupa koléksi Perpusnas nu dikodeuan L. 634, L. 637, jeung L. 638. Ieu naskah téh asalna koléksi JLA Brandes. Bahan naskah mangrupa daun nipah “Nifa Fructicans”, sedeng aksara nu digunakeun nya éta […]