Kategori: Review Buku dan Penelitian

Wirid Nur Muhammad

Satutas panalungtikan naskah Carita Waruga Guru ku Pleyte dina artikelna De Patapaan Adjar Soeka Resi (1913), urang kudu ngadagoan rada lila saméméh hasil panalungtikan anyar kana naskah-naskah Islam Sunda Kuna.Kakara dina taun 2004, Undang Ahmad Darsa nerbitkeun téks Bacaan Solat (tina kropak 421), nu digurat dina daun lontar bari aksarana Sunda Kuna. Satuluyna, téks Mantra […]

Sanghyang Tatwa Ajnyana

Buku penelitian Naskah Sunda Kuna terbaru: “Sanghyang Tatwa Ajnyana: Teks dan Terjemahan”. Naskah yang diteliti adalah sebuah prosa keagamaan yang ditulis di daun Gebang dengan aksara Buda/Gunung. Buku ini terbit tahun 2011 atas kerjasama Perpustakaan Nasional RI dan Pusat Studi Sunda. Aditia GunawanPustakawan dan kurator naskah di Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Fokus penelitiannya adalah teks-teks Sunda […]

Tutur Bwana dan Empat Mantra Sunda Kuna

JUDUL: Tutur Bwana dan Empat Mantra Sunda KunaPENYUNTING: Tien Wartini, Ruhaliah, Rahmat Sopian, Mamat Ruhimat, Aditia GunawanKata Pengantar oleh Ajip RosidiPENERBIT: Perpustakaan Nasional RI dan Pusat Studi SundaTAHUN TERBIT: 2010 Dalam buku disajikan teks Sunda Kuna Tutur Bwana dan empat Mantra Sunda Kuna. Teks prosa “Tutur Bwana” (kropak 620) mengisahkan Sang Kalasakti (sebagai wujud keburukan), […]

Cerita Dari Gedung Arca

Buku ini saya beli dari Kantor Penerbit Komunitas Bambu yang terletak di Beji Timur, Depok. Tempatnya cukup ‘tersembunyi’, sehingga, menurut pegawainya, saya bukan orang yang pertama kali tersesat untuk sampai ke sana. Buku “Cerita dari Gedung Arca” ini ditulis oleh Wahyono Wartowikrido, pensiunan pegawai Museum Pusat dan diberi pengantar oleh S.J.H Damais, sahabatnya. Ketertarikan saya […]

Pulung Karaton Pajajaran

Pusat Studi Sunda (PSS) kembali menerbitkan buku ‘Seri Sundalana’ terbarunya. Pada edisi ke-8 kali ini, tersaji dua telaah karya dua intelektual Sunda yang berkaitan dengan sejarah masyarakat Sunda. Selain itu, seperti biasa, disajikan pula transkrip dan terjemahan naskah Sunda Kuna yang kali ini diusahakan oleh dua peneliti muda, Aditia Gunawan dan Agung Kriswanto. Kedua telaah […]