Rancage

Ieu paket font husus pikeun pangdeudeul buku pangajaran Rancagé Diajar Basa Sunda, wedalan Pustaka Jaya. Mangga undeur (download) tina rarambat di handap:


Driver Keyboard:


Font Standar:


Font Rékaan Anyar:

Pituduh masangkeunana tiasa ditingali di dieu.


RALAT: Aya kasalahan link download nu kacatet dina buku kelas VII nyaéta https://goo.gl/gJwhA. Link anu bener sakuduna mah: https://goo.gl/gJwhaA.