Tag: bahasa sunda kuna

Sembah Hyang

Oleh Ilham Nurwansah Seperti halnya dalam bahasa Jawa Kuna, di dalam bahasa Sunda Kuna juga ditemukan kata sembah hyang. Kata ini dalam KBBI tampaknya mengalami penyederhanaan bentuk menjadi sembahyang dan bergeser artinya menjadi “1. salat” (khusus untuk Islam), selain “2. permohonan (doa) kepada Tuhan” yang berarti lebih umum. Dalam hal ini entitas “Hyang” pada teks […]

Pembabakan Teks Sanghyang Siksa Kandang Karesian (L 630 & L 624)

Oleh Panji Topan Bahagia Terdapat dua pustaka Sunda kuno di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dengan judul Sanghyang Siksa Kandang Karesian, yaitu 1) L 630, berbentuk pustaka-gebang yang ditulis dengan tinta dan 2) L 624, berbentuk pustaka lontar yang digurat dengan pisau. Pustaka L 630 diperoleh dari Galuh, pemberian Bupati R.A.A.Kusumahdiningrat (Kanjeng Prebu). Sedangkan Pustaka […]

Beuteung

Beuteung téh bagian awak nu pohara pentingna. Tempat jinekna dahareun atawa inuman. Lemesna lambut, padaharan, atawa patuangan. Aya nu narik nu dicatet ku Danadibrata dina kamusna. Sajaba ti harti nu ku urang geus lumrah dipikawanoh, Danadibrata ngadaptarkeun harti wewengkon, nya éta ‘entas’. Beuteung ti Bandung hartina ‘entas ti Bandung’. Hanjakalna teu disebutkeun basa wewengkon mana […]