Tag: Cianjur

Tradisi Produksi Naskah Keagamaan di Cianjur

eksum kodikologi cianjur

Executive Summary

Penelitian Kodikologi Naskah Keagamaan Jawa Barat:

Studi Kasus Tradisi Produksi Naskah Keagamaan di Cianjur

 Oleh: Asep Saefullah, M.Ag.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penelitian ini merupakan penelusuran naskah keagamaan di Cianjur. Berdasarkan penelusuran awal diketahui bahwa di Cianjur pernah ada pusat pembuatan tinta, yakni Gentur, juga ditemukan beragam bahan/alas naskah dari deluang sampai kertas HVS sekarang, maka ruang lingkup penelitian ini akan mengkaji beberapa aspek kondikologi dan sejarah pernaskahan di Cianjur. Posisi Cinajur sebenarnya bisa dilihat bagaimana urgensinya dalam dinamika intelektual keagamaan di Indonesia. Namun demikian, masalah pokok penelitian ini bibatasi pada bagaimana perkembangan pernaskahan di Cianjur? Sejauh ini, buku tentang kodikologi masih tergolong masih sedikit. Lanjutkan membaca...

Ikuti dan bagikan:
0

Wewengkon Cianjur dina Naskah Buhun

ku: Ilham Nurwansah

Dina naskah-naskah Sunda kuna teu kacaturkeun ayana wewengkon anu ngaranna Cianjur ngan sahenteuna aya sababaraha patempatan di wewengkon Cianjur harita anu kiwari masih bisa dipikawanoh, diantarana Gunung Agung (Gunung Gedé), Citarum,Cisokan, jeung Ciranjang

Iwal ti patempatan kasebut, ogé aya hiji ruruntuk wangunan buhun di wewengkon kacamatan Agrabinta anu dianggap minangka rurutuk hiji karajaan buhun. Ngeunaan hal ieu, dina naskah Pangéran Wangsakerta disebutkeun hiji wewengkon di lebah kidul karajaan Salakanagara Tanjung Kidul anu dayeuhna di Agrabintapura. Éta wewengkon téh dipingping ku salahsahiji adi Déwawarman, Raja Salakanagara, nayéta Swita Liman Sakti. Agrabinta ogé disebutkeun dina naskah Pangéran Wangsakerta minangka salah sahiji tina 44 wewengkon kakawasaan karajaan Tarumanagara nalika dipingpin ku Raja Wisnuwarman.
Dalah ceuk saurang ahli arkéologi jeung kasajarahan Sunda buhun mah di Cianjur téh aya hiji situs nu mangrupa pangreureuhan pamungkas tokoh Bujangga Manik dina hirupna, nyaéta di patempatan anu kiwari katelah situs Gunung Padang di wewengkon pakidulan Cianjur. Lanjutkan membaca...

Ikuti dan bagikan:
0

Kampung Kuta, Ciranjang: prototype kampung Sunda buhun di Cianjur.

Ku Ilham Nurwansah

[googlemaps http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=104520299431358316797.00047f9e2811ff496701c&ll=-6.804377,107.248085&spn=0,0&t=h&output=embed&w=425&h=350]

Poe Minggu (14/02) isuk-isuk keneh geus singkil manaskeun motorMio. Tatahar rék ngajugjug hiji tempat anu matak pipanasaraneun. Alatan kitu téh sabab kungsi maca tulisan Agus Aris Munandar nu nétélakeun yén dina hasil panalugntikan Haris Sukendar ngeunaan banda titilar karuhun dina rupa wangunan salah sahijina aya di Ciranjang. Perenahna di kampung Kuta, Désa Ciranjang, Kacamatan Ciranjang-Cianjur. Lanjutkan membaca...

Ikuti dan bagikan:
0

Nyukcruk Citarum, tina Prasasti jeung Naskah Buhun

Unggal meuntas ka hiji sasak panjang antara Bandung-Cianjur, sok ras inget ka jaman karajaan baheula nya karajaan Sunda jeung Galuh. Pangna kitu téh alatan waas ka hiji walungan nu jadi saksi kajayaan dua karajaan badag nu kungsi ngawasa di tatar Sunda. Leuwih jauh ngambah alam ka tukang, Citarum nyaksian jayana Tarumanagara. Citarum, saha nu teu wanoh ka ieu walungan? Panjangnan 269 km, mangrupa walungan pangpanjangna di Jawa Barat. Numutkeun para ahli mah Citarum téh geus aya ti jaman purba, hartina leuwih heubeul ti saacan jlug-jlegna karajaan-karajaan di Sunda. Dina kamekaran sajarah, walungan Citarum jadi sumber vital pikeun rupa-rupa kapentingan jeung kaperluan.

sasak Rajamandala (tapel wates Cianjur-Bandung)

sasak Rajamandala (tapel wates Cianjur-Bandung)

Lanjutkan membaca...

Ikuti dan bagikan:
0
Kairaga.com © 2018
Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com