Tag: Cianjur

Tradisi Produksi Naskah Keagamaan di Cianjur

Executive Summary Penelitian Kodikologi Naskah Keagamaan Jawa Barat: Studi Kasus Tradisi Produksi Naskah Keagamaan di Cianjur  Oleh: Asep Saefullah, M.Ag. I. Pendahuluan A. Latar Belakang Penelitian ini merupakan penelusuran naskah keagamaan di Cianjur. Berdasarkan penelusuran awal diketahui bahwa di Cianjur pernah ada pusat pembuatan tinta, yakni Gentur, juga ditemukan beragam bahan/alas naskah dari deluang sampai […]

Wewengkon Cianjur dina Naskah Buhun

ku: Ilham Nurwansah Dina naskah-naskah Sunda kuna teu kacaturkeun ayana wewengkon anu ngaranna Cianjur ngan sahenteuna aya sababaraha patempatan di wewengkon Cianjur harita anu kiwari masih bisa dipikawanoh, diantarana Gunung Agung (Gunung Gedé), Citarum,Cisokan, jeung Ciranjang Iwal ti patempatan kasebut, ogé aya hiji ruruntuk wangunan buhun di wewengkon kacamatan Agrabinta anu dianggap minangka rurutuk hiji […]

Kampung Kuta, Ciranjang: prototype kampung Sunda buhun di Cianjur.

Ku Ilham Nurwansah [googlemaps http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=104520299431358316797.00047f9e2811ff496701c&ll=-6.804377,107.248085&spn=0,0&t=h&output=embed&w=425&h=350] Poe Minggu (14/02) isuk-isuk keneh geus singkil manaskeun motorMio. Tatahar rék ngajugjug hiji tempat anu matak pipanasaraneun. Alatan kitu téh sabab kungsi maca tulisan Agus Aris Munandar nu nétélakeun yén dina hasil panalugntikan Haris Sukendar ngeunaan banda titilar karuhun dina rupa wangunan salah sahijina aya di Ciranjang. Perenahna di kampung […]

Nyukcruk Citarum, tina Prasasti jeung Naskah Buhun

Unggal meuntas ka hiji sasak panjang antara Bandung-Cianjur, sok ras inget ka jaman karajaan baheula nya karajaan Sunda jeung Galuh. Pangna kitu téh alatan waas ka hiji walungan nu jadi saksi kajayaan dua karajaan badag nu kungsi ngawasa di tatar Sunda. Leuwih jauh ngambah alam ka tukang, Citarum nyaksian jayana Tarumanagara. Citarum, saha nu teu […]