Tag: naskah sunda kuna

Ratu Pakuan: Tjeritera Sunda-Kuno dari Lereng Gunung Tjikuraj

Judul: Ratu Pakuan: Tjeritera Sunda-Kuno dari Lereng Gunung Tjikuraj Penyusun/Penyunting: Drs. Atja Penerbit: Lembaga Bahasa dan Sejarah Tahun terbit: 1970, Bandung Kairaga.com —  Buku yang terbit tahun 1970 ini merupakan edisi teks pertama dari naskah lontar Sunda kuno Carita Ratu Pakuan koleksi Museum Pusat Jakarta (kini terdaftar dalam koleksi Perpusnas RI), yang dikerjakan oleh Atja.  […]

Workshop Penyalinan Lontar Sunda Kuno, Festival Naskah Nusantara IV

Kairaga.com – Tradisi penulisan dan penyalinan naskah lontar Sunda diketahui keberadaannya dari puluhan naskah kuno yang tersimpan di Perpustakaan Nasional, Kabuyutan Ciburuy dan beberapa lembaga di luar negeri. Penelitian naskah-naskah Sunda kuno telah dikerjakan sejak tahun 1870-an, baik oleh para sarjana asing maupun sarjana dari Indonesia. Hingga saat ini penelitian terus dilakukan dan telah dihasilkan […]

Naskah-naskah Gebang Kuno Beraksara Buda-Gunung

Kairaga.com – Tahukah kamu? bahwa selain naskah kuno yang ditulis pada bahan daun lontar (ron tal), ada pula naskah kuno yang ditulis pada daun gebang. Naskah-naskah daun gebang (Corypha gebanga) ini dahulu dianggap sebagai daun nipah (Nypa fruticans). Pembaharuan informasi ini diungkap oleh Aditia Gunawan dalam artikel “Nipah or Gebang: A Philological and Codicological Study […]

Tutur Bwana

Saméméh diumumkeun ku Tien Wartini spk. taun 2010 dina bukuna ‘Tutur Bwana dan Empat Mantra Sunda Kuna’ (wedalan Perpustakaan Nasional RI gawé bareng jeung Pusat Studi Sunda), nu kungsi nyieun transliterasi, atawa copélna maca naskah Tutur Bwana (koropak 620) téh kawasna ngan Pleyte jeung Noorduyn. Transliterasi Pleyte aya dina pabetékanana nu dinomoran Plt. 7 peti […]

Arab Pegon, Naskah Sunda Kuna Yang Diabaikan

Tulisan ini adalah arsip cadangan, sebelumnya dimuat pada laman Ayobandung.com tanggal 15 Agustus 2015. Bandung- Tulisannya meliuk-liuk layaknya  tulisan arab. Tapi jika dibaca, tulisan tersebut berlafal Sunda. Namanya adalah Arab Pegon atau naskah sunda kuna yang digunakan ketika Islam mulai masuk ke Tatar Sunda. Sekitar abad ke-17 hingga ke-20, warga Sunda menggunakan arab pagon lantaran […]

Naskah Sunda dan Penelitian

PENGERTIAN  A. Naskah Sunda Naskah Sunda adalah naskah yang disusun dan ditulis di wilayah Sunda (kini Jawa Barat dan Banten) dan naskah-naskah yang berisi cerita atau uraian yang bertalian dengan wilayah dan orang Sunda sebagai inti dan pokok naskah (Ekadjati, 1988:4); Membuat batasan secara tepat tentang istilah naskah Sunda ini sangat sulit karena di dalamnya […]

Naskah Lontar Sunda Kuna Sanghyang Siksa Kandang
Karesian (624): sebuah anomali pada pernaskahan
Sunda kuna

Ilham Nurwansah1 dalam Jumantara Vol. 4 No. 1 (2013) hlm.151-164 file pdf dapat diunduh dari http://www.pnri.go.id/MajalahOnline.aspx Abstrak Peneltian terhadap naskah Sunda kuna (NSK) yang belum menyeluruh menimbulkan beberapa anggapan yang cenderung bersifat sementara. Seperti halnya anggapan Atja dan Danasasmita terhadap sebuah naskah berjudul Sanghyang Siksakandang Karesian (kropak 630). Naskah tersebut pada mulanya dianggap tunggal (codex […]

Memed Sastrahadiprawira

Raden Memed Sastrahadiprawira. (Manonjaya, 18 Mar 1897 – Bandung, 5 Juli 1932) adalah orang Sunda pertama yang menyusun daftar naskah Sunda yang berada di Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschapen (Masyarakat Batavia Pencinta Seni dan Ilmu Pengetahuan). Ia juga dikenal sebagai sasterawan Sunda. Bakat kepengarangannya terlihat sejak sekolah HIS di Ciamis (tamat 1913). Ketika masih […]