Kairaga.com

Portal Manuskrip Sunda

Tag: panduan baca tulis aksara sunda

Jurus Praktis Baca-Tulis Aksara Sunda Baku “Kaganga”

Kairaga.com – Jurus Praktis Baca-Tulis Aksara Sunda Baku “Kaganga” ditulis oleh Mulyanto, S.Pd., pegiat aksara Sunda yang pernah mengikuti Kelas Aksara Sunda di Bandung. Buku ini merupakan intisari dari pelajaran baca-tulis aksara Sunda yang pernah dipelajari olehnya. Pertama kali diterbitkan oleh penerbit Kiblat Buku Utama tahun 2012, kini buku ini telah dicetak untuk kedua kali pada tahun 2017.

Buku ini menambah pilihan bagi Anda yang memerlukan referensi dan panduan untuk mempelajari aksara Sunda baku. Font aksara Sunda yang digunakan adalah Sundanese Unicode, namun masih menggunakan versi awal sehingga masih terdapat kesalahan dalam bentuk aksara “JA” (lihat font Sundanese Unicode versi terbaru). Lanjutkan membaca...

Ikuti dan bagikan:
0

Ngalagena: Diajar Maca jeung Nulis Aksara Sunda

Kairaga.com – Buku terbitan CV Geger Sunten tahun 2017 ini berjudul Ngalagena: Diajar Maca jeung Nulis Aksara Sunda. Disusun oleh Dudi Rudiana Setiawidjaya, S.Pd., Iwan Setiawan, S.Pd., dan Dede Permana, S.Pd. dengan menggunakan bahasa Sunda sebagai pengantar.

Di dalam buku ini, selain disampaikan teori pengajaran aksara Sunda, dilengkapi juga dengan bacaan-bacaan, baik yang berupa wacana sastra, atau lirik lagu. Uraian teori disampaikan dengan ringkas dan sederhana. Penyampaian setiap materi diberikan contoh sederhana dengan pilihan kata dan kalimat yang umum. Lanjutkan membaca...

Ikuti dan bagikan:
0
Kairaga.com © 2018