Tag: poe basa indung internasional

Basa Sunda, Basana Urang Sunda (PBII 2010)

21 Pébruari geus ditetepkeun ku UNESCO minangka Poé Basa Indung Internasional (International Mother Tongue Day) pikeun miara basa-basa indung di sakuliah dunya sangkan teu ilang basa jeung panyaturna. Anu dimaksud basa indung téh nya éta basa anu pangmimina psian diajarkeun indung ka anakna. Nya pikeun urang sunda ku basa Sunda, Jawa ku basa Jawa, Jepang […]