Kategori: Basa Sunda

Kitab Undang-undang Hindia-Belanda dalam Bahasa Sunda

Buku-buku berbahasa Sunda produksi pemerintah Hindia-Belanda selain dicetak dalam aksara Latin, banyak juga yang menggunakan aksara Cacarakan (Jawa-Sunda). Arsip-arsip ini sekarang sulit dijangkau, selain karena langka, tulisannya juga cukup sulit untuk dibaca. Membaca buku cetak berbahasa Sunda dengan aksara Cacarakan sama saja seperti membaca naskah kuno. Isinya sangat beragam dan menarik untuk dibaca kembali. Salah […]

Beuteung

Beuteung téh bagian awak nu pohara pentingna. Tempat jinekna dahareun atawa inuman. Lemesna lambut, padaharan, atawa patuangan. Aya nu narik nu dicatet ku Danadibrata dina kamusna. Sajaba ti harti nu ku urang geus lumrah dipikawanoh, Danadibrata ngadaptarkeun harti wewengkon, nya éta ‘entas’. Beuteung ti Bandung hartina ‘entas ti Bandung’. Hanjakalna teu disebutkeun basa wewengkon mana […]

Tacan, Acan, Teu Acan

Sakur anu diajar basa Sunda teu weléh ngarasa hémeng ku kecap acan jeung teu acan. Teu matak hémeng kumaha? Kecap acan anu diwuwuhan ku kecap pamungkir ‘teu’ bet teu ngarobah harti. Ahli basa Sunda, Wahyu Wibisana, kungsi nulis perkara ieu dina dua artikelna, nyaéta ‘Acan téh sarua jeung enggeus?’ jeung ‘Kecap acan béh dituna’ nu dimuat dina buku kumpulan artikel kabasaan karangan […]