Kategori: Sunda Kuna

Naskah-naskah yang menggunakan aksara Sunda kuna

Evi Fuji Fauziyah, Peneliti Naskah Sunda Kuno Tiga Jñana Lolos Beasiswa Lingling Wiyadharma

Evi Fuji Fauziyah, kandidat MA dalam bidang Filologi, Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Budaya, Bandung lolos seleksi beasiswa riset Lingling Wiyadharma. Evi merupakan salah satu dari tiga pemenang seleksi program beasiswa dari Scaliger Institut di Perpustakaan Universitas Leiden. Penelitiannya terutama berkaitan dengan transkripsi dan terjemahan yang akurat dari teks mistik dan filosofis ini, yang ditulis dalam […]

TRITANTU vs TRITANGTU dina Teks Sunda Kuno

Istilah TRITANGTU kawasna geus jadi kacapangan dina diskusi ngeunaan sistem kakawasaan di Sunda mangsa bihari, malah ieu konsép dipercaya aya tapakna di Kanékés. Dina ieu postingan simkuring rék masualkeun deui istilah tritangtu, bari sanduk-sanduk ka para sesepuh nu tos maos naskah Siksa Kandang Karesian, mugia para almarhum dipaparin rahmat ti Allah SWT. Maluruh ieu istilah […]

Puasa dalam Teks Sunda Kuna

Dalam satu naskah Sunda kuna koleksi Kabuyutan Ciburuy ternyata tercatat kata “puasa”. Teks ini kemungkinan berasal dari abad ke-15-16 M, atau masa pra-Islam di Tatar Sunda. Dalam teks disebutkan bahwa puasa merupakan sebuah upaya ritual (tapa) untuk mencapai pencerahan spiritual tertinggi. Berikut ini kutipannya: butik, baluk, puasa, sakweh sumadang tapa” Belum diketahui bagaimana prakteknya waktu […]

L 412 Peti 15: Ésmu Paganan

Oleh: Ilham Nurwansah Analisis dan Pembahasan Di antara sedikit naskah Sunda kuna yang menggunakan media bambu sebagai alas tulis, terdapat naskah kode L 412 yang disimpan dalam peti 15 koleksi Perpustakaan Nasional RI. Bilahan bambu berwarna coklat, dengan dimensi panjang 21,5  cm dan lebar 3 cm. Pada sisi bagian dalam bambu ditempel stiker berukuran 5,4 […]

Pameran Naskah Nusantara & Workshop Penulisan Lontar

Kairaga.com – Manassa Jawa Barat bekerjasama dengan Perpustakaan Ajip Rosidi dan Hanacaraka Society akan menggelar kegiatan bertajuk “Pameran Naskah Nusantara & Workshop Penulisan Lontar” pada hari Kamis, 8 Agustus 2019. Kegiatan ini merupakan gabungan dari program diskusi bulanan Manassa Jawa Barat dengan Roadshow Aksara oleh Hanacaraka Society. Perpustakaan Ajip Rosidi menjadi tuan rumah untuk kegiatan […]

Naskah Kuno Nusantara Dipamerkan di Perpustakaan Riau

Kairaga.com — Belasan naskah kuno Nusantara dipamerkan dalam kegiatan Simposium Manassa XVII yang diselenggarakan di gedung Perpustakaan Soeman H.S., Pekanbaru Riau 27-28 November 2018. Naskah-naskah yang dipamerkan antara lain berasal dari koleksi Museum Sang Nila Utama Provinsi Riau, dan Manassa Jawa Barat. Pada naskah-naskah Melayu koleksi Museum Sang Nila Utama, aksara yang digunakan yaitu Jawi […]

Ratu Pakuan: Tjeritera Sunda-Kuno dari Lereng Gunung Tjikuraj

Judul: Ratu Pakuan: Tjeritera Sunda-Kuno dari Lereng Gunung Tjikuraj Penyusun/Penyunting: Drs. Atja Penerbit: Lembaga Bahasa dan Sejarah Tahun terbit: 1970, Bandung Kairaga.com —  Buku yang terbit tahun 1970 ini merupakan edisi teks pertama dari naskah lontar Sunda kuno Carita Ratu Pakuan koleksi Museum Pusat Jakarta (kini terdaftar dalam koleksi Perpusnas RI), yang dikerjakan oleh Atja.  […]