Kategori: Review Naskah

Bhīma Swarga

Urang Bali kiwari tangtu geus moal bireuk kana lalakon Bhīma Swarga téh, sidik populér pisan. Di toko-toko souvenir mindeng pisan manggihan lukisan bali nu ngagambarkeun Bhīma ngaburak-barik naraka. Témbok di jero pura agung Kerta Gosa ogé kapan sabudeureunana dipasieup ku lukisan Bhīma nyalametkeun bapana tina kawah. Lukisan-lukisan éndah ieu téh didadasaran kana lalakon wayangna, nu keur urang […]

Naskah Babad Sumedang

Kegiatan perkuliahan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda, Sekolah Pascasarjana UPI kemarin (24/4/14) mendapat suasana baru saat salah satu mahasiswa, kang Entoh Toharudin membawa sebuah naskah Sunda beraksara pégon. Téksnya berbentuk puisi pupuh. Teks semacam ini dalam khasanah naskah Sunda sering disebut téks wawacan. Naskah tersebut berisi téks Babad Sumedang yang ditulis pada kertas […]

Naskah Cianjur: Kitab Juz Amma milik Ust. Jejen

Selain mushaf Al-Qur’an yang ditulis tangan, Ustad Jejen juga memiliki dua naskah lain yang masih menggunakan tulisan tangan. Isinya berupa surat-surat pendek pada Al-Qur’an. Karena naskah-naskah ini masih merupakan bagian dari susunan Al-Qur’an maka aksara dan bahasa yang digunakan adalah Arab. Untuk sementara kedua naskah disebut “kitab Juz Amma”. Naskah ini belum sempat diidentifikasi lebih […]

Naskah Cianjur: Mushaf Al-Qur’an – koleksi Ust. Jejen

Cianjur sebagai salah satu sumber tempat penyebaran Islam di Tatar Sunda memiliki cukup banyak naskah pesantren yag disimpan baik di pesantren maupun perorangan. Pada minggu lalu (3/12/13) saya berkesempatan memotret dua naskah pesantren koleksi pribadi ustad Jejen di daerah Bypass Jl. Dr. Muwardi Cianjur. Informasi keberadaan naskah tersebut didapat dari kawan saya, Andri Sukma. Naskah […]

Naskah Lontar Sunda Kuna Sanghyang Siksa Kandang
Karesian (624): sebuah anomali pada pernaskahan
Sunda kuna

Ilham Nurwansah1 dalam Jumantara Vol. 4 No. 1 (2013) hlm.151-164 file pdf dapat diunduh dari http://www.pnri.go.id/MajalahOnline.aspx Abstrak Peneltian terhadap naskah Sunda kuna (NSK) yang belum menyeluruh menimbulkan beberapa anggapan yang cenderung bersifat sementara. Seperti halnya anggapan Atja dan Danasasmita terhadap sebuah naskah berjudul Sanghyang Siksakandang Karesian (kropak 630). Naskah tersebut pada mulanya dianggap tunggal (codex […]

Carita Parahyangan Sargah 1

Judul : Carita Parahyangan Sargah 1 Penyimpan : Museum Negeri Sri Baduga, Bandung Kode inv. : 07.99 Asal : Cirebon Bahan : Daluang Aksara : Cacarakan Bahasa : Jawa Cirebon Jml. Halaman : 138 Deskripsi Naskah Keadaan naskah cukup baik, utuh, masih lengkap, dan masih dapat dibaca. Naskah ini berukuran 26,1 x 36,9 cm dengan […]

Pustaka Dwipantaraparwa Sargah 3

Judul: Pustaka Dwipantaraparwa Sargah 3 Penyimpan: Museum Sri Baduga No. inv: 07.94 Bahan: kertas daluang Aksara: Cacarakan Bahasa: Jawa Cirebon Jml. halaman: 112 Deskripsi Naskah Keadaan naskah cukup baik, utuh, masuh lengkap, dan masih dapat dibaca. Naskah ini berukuran 26,9 x 36 cm dengan ukuran ruang tulisan 21,5 x 30 cm, jumlah baris per halaman […]

Pustaka Dwipantaraparwa Sargah 8

Judul: Pustaka Dwipantaraparwa Sargah 8 Penyimpan: Museum Sri Baduga No. inv: 07.88 Bahan: kertas daluang Aksara: Cacarakan Bahasa: Jawa Cirebon jml. Halaman: 152 Deskripsi Naskah Keadaan naskah cukup baik, utuh, masih lengkap, dan masih dapat dibaca. Naskah ini berukuran 26,7 x 36,4 cm dengan ukuran ruang tulisan 21,5 x 29,9 , jumlah baris per halaman […]